Bijdrage van het ziekenfonds lidgeld seizoen 2016/2017

Meerdere ziekenfondsen steunen sportende jongeren, door een bijdrage te voorzien in het lidgeld van een sportclub.
Dit kan ook voor het lidgeld bij de jeugd van FC Ekeren. 
De formulieren, die je hiervoor moet gebruiken, kan je hieronder downloaden
Volgende instanties voorzien in een gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld:
 
Invullen en indienen bij de afgevaardigde van je ploeg of jeugdcoördinator.
De club vult dit verder aan en bezorgt u dan het volledig ingevulde formulieren terug.
FC Ekeren