Lidgelden spelers seizoen 2016 - 2017

De betaling van het lidgeld wat normaal werd verwacht voor eind mei 2016 is verlengd.

De betaling dient te geschieden voor eind juli 2016.

Het bestuur van FC Ekeren

Beste spelers , Beste ouders ,


Het einde van het voetbalseizoen 2015-2016 komt stilaan in zicht. We kunnen terugblikken op een geslaagd seizoen , zowel bij onze jeugdploegen met bijna 200 aangesloten spelers als bij onze seniorenteams. Naaste onze goede sportieve resultaten stellen we vast dat FC Ekeren als vereniging ook naast het sportveld probeert te groeien.

Zo zijn er niet enkel de jaarlijkse traditionele festiviteiten ( mosselsouper , kaartavond , BBQ , ... maar zien we ook nieuwe initiatieven opduiken zoals restaurantdagen, bedrijventornooi, deelname aan de carnavalstoet, Halloween party, ....

We boeken dus stelselmatig vooruitgang en we wensen dit de komende jaren ook zo te behouden.
We zijn ondertussen reeds volop bezig met de voorbereiding van het komende seizoen 2016 - 2017.

Om beter voorbereid aan de start te komen passen we een aantal zaken aan. Zo willen we sneller zicht hebben op de spelerskernen van de diverse leeftijdsgroepen, zodat we ook de sportieve voorbereiding beter en tijdiger kunnen aanpakken.


Daarom heeft het bestuur van FC Ekeren beslist dat de lidgelden seizoen 2016-2017 voor
spelers moeten betaald worden VOOR 31 MEI 2016.


De tarieven blijven ongewijzigd :
                                                         Lidgeld U6:  120€ 
                                                         Lidgeld jeugd U7 -U17 : 160 € 
                                                         Lidgeld U21 : 235 €  


Met dit lidgeld financieren wij de inschrijvingskost van de speler bij de KBVB , de aanschaf
van een trainingspak en een deel van onze eigen werkingskosten ( onderhoud wedstrijdoutfit ,
douchevoorzieningen en eten/drinken bij thuiswedstrijden ) Wij maker u er attent op dat het
merendeel van de ziekenfondsen een deel van dit inschrijvingsgeld terugbetaalt. Hiervoor
volstaat het een document van u ziekenfonds te bezorgen aan onze secretaris en dit daarna
ingevuld terug te bezorgen aan uw ziekenfonds.


Het inschrijvingsgeld moet betaald worden op rekeningnummer : BE76068065249095, met vermelding van 'naam en voornaam speler' en 'inschrijvingsgeld seizoen 20161 2017'.


Zorg er voor dat u uw lidgeld tijdig betaald wordt , zodat de club de nodige voorbereidingen kan doen om een vlotte start van het nieuwe voetbalseizoen te garanderen.


Vriendelijke groeten en alvast bedankt voor uw medewerking ,
Het bestuur van FC Ekeren