1 . Raad van Bestuur
Johnny Liekens Voorzitter
Peter Franken Secretaris
Yenn Pooters Penningmeester
Jan Van Colen Raadslid
Hugo Van Hooydonck Raadslid
2. Dagelijks Bestuur
Johnny Liekens Voorzitter - Financiën - Subsidies
Peter Franken GC. - Jeugdvoorzitter - Subsidies - Materiaalbeheer
Yenn Pooters Penningmeester - Financiën
Jan Van Colen Materiaalbeheer - Toogpersoneel - Bestellingen brouwer
Hugo Van Hooydonck Verantwoordelijke tornooien - Toogorganisatie - Inkom jeugd/senioren
Eric Janssens Raadslid - Organisator bedrijventornooi
Erik Verret Raadslid - Onderhoudswerken
Jill De Vresse Raadslid - Organisator jeugdfestiviteiten
An Garcia Ricordo Raadslid - Organisator jeugdfestiviteiten
3. PR - Sponsering
Danny Lauryssens Hoofdsponsor                      www.lauryssens.be
Garage René Sponsor
Gyprocwerken Bardyn Sponsor                            www.gyprocwerkengbardyn.be           
Bakkerij Bossuyt Sponsor                                www.bakkerijbossuyt.be
AKW / Ben Rutten Sponsor
4. Infrastructuur
Jan Van Colen Verantwoordelijke
Staf Onderhoud gebouwen , velden en parking
Peter en Ingrid Kledij
Peter Franken Materiaal
5. Kantine
Jan Van Colen Verantwoordelijke
Hugo Van Hooydonck Verantwoordelijk personeel
Carry, Annie, Marc V.H., Marc M, Eddy, Lilly Kantinemedewerkers
Simonne Verkoop van drankbonnen
6. Jeugdwerking
Erik Bruys Voorzitter
Hugo Van Hooydonck Bestuurslid - verantwoordelijke tornooien
Eric Janssens Bestuurslid
Eric Janssen Bestuuslid
Jan Van Colen Bestuurslid
Frans Stoffels Bestuurslid
Salvatore Vollero Jeugdcoördinatoren onderbouw
Sandy De Wolf Jeugdsecretaris
Peter Franken Materiaalbeheer
Peter en Ingrid Kledij
7. A-kern
Stanny Gzil Hoofdtrainer  (T1)
Takitos Van Tilburg Ass. trainer     (T2)
Vincent Machio Meurs Ass. trainer (T3)
Pierre Thijssen Keeperstrainer
Francois Claes Afgevaardigde
  Scouting
Jolien Dingemans Kinesist
8. Ondersteuning
Mon en Bart Helsen Ontvangst Scheidsrechters
Jos en Bart Helsen Abonnementen - inkom A-kern
Marc Morel Website
9. Gerechtigd Correspondent
Peter Franken GC. Verantwoordelijke
10. Secretariaat
Peter Franken Beheer