Raad van Bestuur
Johnny Liekens Voorzitter
Peter Franken Secretaris
Yenn Pooters Penningmeester
Jill De Vresse Raadslid
Takis Van Tilburg Raadslid
Steve Grzesiak Raadslid
 
Dagelijks Bestuur
Johnny Liekens Voorzitter - Financiën - Subsidies
Peter Franken Gerechtelijke Correspondentie - Subsidies
Yenn Pooters Penningmeester - Financiën
Takis Van Tilburg Raadslid - Verantwoordelijke tornooien - Inkom jeugd / senioren
Jill De Vresse Raadslid - Organisator jeugdfestiviteiten - Kleding - Materiaalbeheer
Steve Grzesiak Raadslid - Sponsoring - Communicatie ouders
 
Jeugdbestuur
Erik Bruys Jeugdvoorzitter
Eva Moolenaar Jeugdsecretaris
Salvatoré Vollero Jeugdcoördinator onderbouw (U6 t.e.m. U10)
Patrick Geens

Jeugdcoördinator middenbouw (U11 t.e.m. U13)

Takis Van Tilburg Jeugdcoördinator bovenbouw (U15 - U17)

Peter Franken

Afgevaardigde hoofdbestuur
Jill De Vresse Afgevaardigde feestcomité
Steve Grzesiak Afgevaardigde ouders