Raad van Bestuur
Johnny Liekens Voorzitter
Peter Franken Secretaris
Yenn Pooters Penningmeester
Jill De Vresse Raadslid
Hugo Van Hooydonck Raadslid
 
Dagelijks Bestuur
Johnny Liekens Voorzitter - Financiën - Subsidies
Peter Franken GC. - Subsidies - Materiaalbeheer
Yenn Pooters Penningmeester - Financiën
Hugo Van Hooydonck Verantwoordelijke tornooien - Toogorganisatie - Inkom jeugd/senioren
Jill De Vresse Raadslid - Organisator jeugdfestiviteiten - Kleding
 
Jeugdbestuur
Erik Bruys Jeugdvoorzitter
Salvatore Vollero Jeugdcoördinator onderbouw
Takis Van Tilburg Jeugdcoördinator bovenbouw

Peter Franken 

of

Hugo Van Hooydonck

Afgevaardigde hoofdbestuur
Jill De Vresse Afgevaardigde feestcomité
Steve Grzesiak Afgevaardigde ouders
Eva Moolenaar Jeugdsecretaris