TOEPASSING COVID SAFE TICKET BIJ SPORTCLUBS

We krijgen heel wat vragen en jammer genoeg ook klachten over het niet correct toepassen van de Covid Safe Ticket regels. Daarom deze bijkomende communicatie om alle misverstanden uit de wereld te helpen.

 

We communiceerden eerder over de coronamaatregelen die vanaf 1 november werden ingevoerd. We merken echter in de praktijk dat de regels van het Covid Safe Ticket (CST) vaak verkeerd worden toegepast.

 

Clubs kunnen spelers, trainers, scheidsrechters, … niet om hun CST vragen voor het beoefenen van hun sport. Het is dus met andere woorden verboden om naar het CST te vragen bij het binnen komen van de club en het betreden van de kleedkamers, het veld of de zaal, m.u.v. clubs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar het wel verplicht wordt door de overheid omwille van de specifieke gezondheidssituatie.

 

De enige plek waar de club het CST mag en moet opvragen is bij de toegang van de kantine, conform de horecaregels en de genomen beslissingen op het laatste Overlegcomité.

 

NOG TWIJFELS OF ONDUIDELIJKHEDEN?

De Vlaamse sportfederatie zorgde voor een handig overzicht van al het bovenstaande.

Overzicht wie mag ik wel of niet om een CST vragen:

 

https://www.vlaamsesportfederatie.be/kennisbank/mag-je-een-coronacertificaat-vragen-aan-sporters-of-medewerkers

 

Bron: Voetbal Vlaanderen

 


CORONAMAATREGELEN VANAF 1 NOVEMBER 2021 : GEEN UITZONDERING VOOR SPORTKANTINES

Een overzicht van de voornaamste coronamaatregelen voor de sportsector vanaf 1 november op basis van de beslissingen door het Overleg Comité van 26 oktober 2021, gevat in het federaal ministerieel besluit van 28 oktober 2021. We kunnen normaal blijven sporten, maar het mondmasker doet weer op meerdere plaatsen zijn intrede en de kantines dienen de regels van de horeca te volgen met betrekking tot het Covid Safe Ticket.

We concluderen dat er geen uitzondering wordt gemaakt voor sportkantines. Zij moeten 100% de horecaregels volgen. In een notendop betekent dit:

·         Covid Safe Ticket voor alle mensen die kantine binnenkomen.

·         Personeel / vrijwilligers dragen mondmaskers

·         Een speler/trainer/supporter/... die niet gevaccineerd is (geen CST) maar wel naar het toilet wil gaan dient zijn mondmasker te dragen.

·         Op terras is geen Covid Safe Ticket verplicht.

 

Lokaal kunnen er dus strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Sportactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden. Er gelden wel enkele controlerende maatregelen voor publiek en met betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur. We sommen ze hier volledig en uitgebreid voor je op.

 

MONDMASKER

·         Van zodra je een indoor sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen vanaf 13 jaar. 

·         Het mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen, tribunes en kleedkamers (behalve in de douche).

·         Je mag het mondmasker tijdelijk afzetten om iets te eten of te drinken.

·         Voor trainers wordt het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen.

·         Voor wisselspelers wordt het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen. 

·         Tijdens het sporten moet je geen mondmasker dragen

·         Het mondmasker is niet verplicht op plaatsen en evenementen waar het CST van toepassing is, met uitzondering van het personeel van fitnesscentra en van inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten uitgeoefend worden

 

PUBLIEK

·         Er zijn geen beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 200 personen en outdoor onder de 400 personen blijft. Houd wel rekening met de algemene verplichtingen voor het dragen van een mondmasker in publiek toegankelijke indoorinfrastructuur. Van zodra je op je vaste plaats zit, mag het mondmasker af.

·         Bij meer publiek heb je als organisator twee opties:

o     Je werkt zonder Covid Safe Ticket

§  Beperkende maatregelen zoals social distance, mondmasker en handhygiëne blijven behouden

§  Bij meer dan 200 toeschouwers indoor en 400 toeschouwers outdoor, mag je je mondmasker enkel tijdelijk afzetten om te eten of te drinken.

§  Je moet goedkeuring vragen aan je lokaal bestuur: je vult een CERM-scan in en indien indoor ook een CIRM-scan

§  Het maximum toegelaten publiek is beperkt tot 3.000 personen indoor (of 100% van CIRM-capaciteit indien dit lager is dan 3.000) of 5.000 personen outdoor

§  Via een CIRM-scan kan je van deze maximum aantallen afwijken indien je je publiek in compartimenten tot max. 30% van de tribunecapaciteit kan laten plaatsnemen.

o     Je werkt met een Covid Safe Ticket (voor iedere bezoeker)

§  Voor deze ‘massa-evenementen’ heb je de toestemming van je lokale bestuur nodig

§  Je hoeft geen beperkende maatregelen op te leggen

§  Het publiek is beperkt tot maximum 75.000 personen.

§  Ook voor massa-evenementen met minder dan 200 personen binnen of 400 personen buiten kan je met een Covid Safe Ticket werken. Informeer de deelnemers in dat geval duidelijk op voorhand. Voor deze evenementen heb je geen toestemming van het lokaal bestuur nodig

§  Meer info over het gebruik van het Covid Safe Ticket vind je op de website van vlaanderen.be

·         Kinderen tot 12 jaar moeten net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket niet getest worden.

·         Je bent als organisator NIET verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.

 

   Bron: Voetbal Vlaanderen