WEETJE

Vraag 

Wat is de juiste spelling: financiëel of financieel

Antwoord 

Juist is: financieel, zonder trema. 

 

Uitleg 

Als er twee of meer klinkers op elkaar volgen, heb je soms een probleem. Want: moet je die klinkers samen als één klank lezen of niet? Combinaties als "ie", "eu" en "aa" vormen soms samen één klank (fiets, neus, baas), maar soms ook niet (oln, rnie, na-apen). Dan is er een teken nodig dat aangeeft dat er een nieuwe lettergreep begint. Bij samenstellingen is dat een streepje en in alle andere gevallen een trema, dat je zet op de eerste klinker van de nieuwe lettergreep. Nog een voorbeeld is financiële, dat een trema krijgt om te voorkomen dat je de "i" en de "e" samen als één ie-klank zou lezen.

Toch schrijven we het woord financieel zonder trema. Dat komt door een andere regel. Die luidt: bij drie of meer opeenvolgende klinkers komt er nooit een trema op de letter na de "i". De achtergrond van die regel is dat je een combinatie als "iee" eigenlijk niet verkeerd kunt lezen; de woordvorm zet je als het ware op het goede been (al is dat laatste misschien geen bestaande uitdrukking).

Er is dus een opvallend verschil tussen financieel en financiële en daar kent u nu het verhaal bij.