Lidgelden seizoen 2022 - 2023

PLOEG GEBOORTEJAAR 1ste kind 2de kind van hetzelfde gezin 3de kind van hetzelfde gezin
U6 2017 150,00 € 

lidgeld 1e kind + 2e kind

-/- 20,00 euro

lidgeld 1e kind + 2 kind + 3 kind

-/- 40,00 euro

U7 tot en met U17 2016 - 2006 245,00 € 

lidgeld 1e kind + 2e kind

-/- 20,00 euro

lidgeld 1e kind + 2 kind + 3 kind

-/- 40,00 euro

Reserven + Senioren   320,00 €    

 * Voor elke nieuwe jeugdspeler bij FC Ekeren, wordt er een éénmalig bedrag van 25,00 € extra aangerekend en dit voor de inschrijving bij KBVB. 

Storten op rekening van:

FC EKEREN

BE76 0680 6524 9095

mededeling: naam speler + ploeg

 

 

De aansluiting bij de voetbalbond (KBVB) kan pas gebeuren vanaf de effectieve leeftijd van 5 jaar. Hierdoor is de speler verzekerd tegen ongevallen. De ouders dienen bij aansluiting een formulier te ondertekenen dat wordt afgegeven aan een Bestuurslid.

De lidgelden dienen per overschrijving betaald te worden op een rekeningnummer en met vermelding van de naam van de speler + leeftijdscategorie, die men kan krijgen ALS de trainer beslist om uw dochter of zoon aan te sluiten.

 

Het lidgeld houdt meer in dan de verzekering van de speler:

  • Aansluiting bij KBVB
  • Verzekering
  • Vergoeding infrastructuur: elektriciteit, verwarming, water, onderhoud.
  • Kledij (voor alle ploegen)
  • Wedstrijduitrusting.

 

Wedstrijduitrusting

De club stelt voor de wedstrijden de uitrusting (truitje, kousen en broekje) ter beschikking. Scheenbeschermers en douchegerief moeten de spelers zelf meebrengen.

 

Afspraken rond wedstrijden en trainingen

De spelers die een wedstrijd moeten spelen, zullen schriftelijk of mondeling worden verwittigd door de trainer en of ploegverantwoordelijke op training of bij afwezigheid telefonisch.

 

Voor een thuiswedstrijd komen de spelers samen in de kleedkamer 45' of 60' vóór aanvang van de wedstrijd. Dit wordt bepaald door de trainer. Voor een uitwedstrijd wordt meestal verzameld op de club om dan in groep de verplaatsing te maken. Het tijdstip van samenkomst is afhankelijk van de afstand die de verplaatsing in beslag zal nemen.

 

Indien men door een gegronde reden (ziekte, kwetsuur, school, vakantie) niet op een training of wedstrijd aanwezig kan zijn, moet men ALTIJD zo spoedig mogelijk de trainer op de hoogte brengen. Respect moet van beide partijen komen...

 

Het is voor iedere speler verplicht om na elke wedstrijd en wenselijk na elke training een douche te nemen. Het spreekt voor zich dat zowel bij trainingen, als bij thuis- en uitwedstrijden de kleedkamers op een normale manier worden gebruikt en achtergelaten.