Informatiemap FC Ekeren

 

Beste ouder, spelers, 

Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. 

De sterke aangroei van nieuwe spelers, het gebruik van de accommodatie, het streven naar uniformiteit in onze club vereist dat wij ons dienen te houden aan afspraken en regels.

Het leek ons daarom een goed idee om deze te verwoorden in een infobrochure. Het is uiteraard niet zo dat onze club enkel uit regels en afspraken bestaat. De sportieve ontplooiing, het creëren van een gezonde ploeggeest, het kweken van een gezonde winnaarsmentaliteit met oog voor fair-play zijn de fundamenten waarop onze werking steunt. Om te komen tot dit resultaat beseffen wij natuurlijk dat dit enkel kan mits uw positieve inzet en creativiteit.

 

 

Aan iedere ouder, maar vooral aan onze spelers wensen wij een sportief seizoen toe.

 

 

De Club

 

FC Ekeren : aansluitingsnummer KBVB 09306 sinds 1996

 • Kleuren : Blauw & Wit
 • Thuiswedstrijden en trainingen (kunstgras) : Voetbalvelden "De Bist"  Bist 95, 2180 Ekeren
 • Hoofdbestuur & Jeugdbestuur : zie website

 Infoverspreiding

 • Officiële website FC Ekeren : www.fc-ekeren.be
 • Facebook pagina : Groep FC Ekeren
 • De website en de FB pagina worden regelmatig bijgewerkt met aankondigingen van clubactiviteiten, belangrijke nieuws, kalenderwijzigingen, ed.

De communicatie tussen trainer en ouders over trainingen, wedstrijden en clubactiviteiten gebeurt hoofdzakelijk via e-mail, website en Facebook. Uiteraard kan u de trainer ook bellen, sms’en of aanspreken voor- of na de training/wedstrijd.

 

 Trainers

 Spelers en ploegen

 

Men spreekt van jeugdvoetballers vanaf 4 tot 17 jaar. Men mag aansluiten wanneer de speler 5 jaar is geworden. Indeling per leeftijd is als volgt:

De letter U = van het Engelse woord "Under" = Onder

 • U6 : Debutantjes: 4 - 5 jarige
 • U7 - U9 : Duiveltjes : 6 - 8 jarige
 • U11 : Preminiemen : 9 - 10 jarige
 • U13 : Miniemen : 11 - 12 jarige
 • U15 : Knapen : 13 - 14 jarige
 • U17 : Scholieren : 15 - 16 jarige
 • U21 : Beloften : 17 - 20 jarige

Voor U6 t/m U13 wordt enkel een vriendschappelijke competitie afgewerkt zonder klassement.

De afmetingen van het terrein hangt af van de leeftijdscategorie.

 •  U7 - U9 = 5 tegen 5  (35m op 25m)
 • U11 - U13 = 8 tegen 8 (50m op 35m)
 • U15 - U21 = 11 tegen 11 (100m op 60m)

 Lidgeld

Wat houdt dit lidgeld verder in? 

U moet er rekening mee houden dat er voor iedere leeftijdscategorie minstens 100 activiteiten (trainingen/wedstrijden/tornooien/feestjes) voorzien zijn. Daarenboven zijn volgende punten in het lidgeld opgenomen :

 • Verzekering bij de KBVB
 • Gebruik van accommodatie en materiaal van de club
 • Drank na een elke thuiswedstrijd
Een speler die niet in orde is met zijn lidgeld kan niet meespelen (geen trainingen en geen wedstrijden). Eenmaal het seizoen begonnen, wordt er geen lidgeld terugbetaald bij vertrek.

 

Gedragsregels 

 

 

Stiptheid 

 • Bij afwezigheid of laattijdige aanwezigheid bij training of wedstrijd verwachten we dat de trainer tijdig en persoonlijk verwittigd wordt.
 • Bij twijfel over afgelasting van een training dient u zelf de trainer op te bellen 
 • Voor wedstrijden via uw trainer, via de website of via de website van de KBVB
 • Trainingen beginnen stipt en daarom moet elke speler 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn in volledige outfit.
 • Niemand verlaat vroegtijdig de trainingen of de wedstrijden zonder de toelating van de trainer.
 • Bij thuiswedstrijden dient elke speler uiterlijk 1 uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.
 • Bij een te late aankomst voor een wedstrijd zal de trainer beslissen over deelname.
 • Bij uitwedstrijden dient het afgesproken uur van samenkomst strikt te worden nageleefd.
 • Uiterlijk 30 minuten na de training of wedstrijd zorgt iedereen ervoor dat hij gewassen en gekleed is.
 • Om hygiënische redenen raden wij iedereen aan badslippers te gebruiken tijdens het douchen.

  Infrastructuur en materiaal

 •  Het trainingsmateriaal wordt door de trainer klaar gelegd. Er komen geen spelers in het ballenhok om materiaal te halen.
 • De spelers begeven zich gezamenlijk onder begeleiding van de trainer naar het trainingsveld en terug.
 • Per training wordt er door de trainer via een beurtrol een werkgroepje aangesteld dat zorg draagt voor het kuisen van de kleedkamer.
 • Zowel bij trainingen, als de thuis- en uitwedstrijden worden de kleedkamers op een normale waardige manier gebruikt : allerlei afval zoals plastic flessen worden in de vuilnisbak gedeponeerd.
 • We laten geen afval rondslingeren op en rond de terreinen. Deponeer alle afval in de voorziene vuilnisbakken.

 Kantine

 • Sporttassen worden niet in de doorgang van de kantine geplaatst.
 • De kantine is de ontmoetingsplaats bij uitstek.
 • Blijf ook na de match positief over onze club en de spelers.
 • Indien er problemen zijn dienen deze niet opgelost te worden aan de toog.
 • Belemmer de doorgang aan de toog voor de bediening niet.
 • Parkeren op de parking is op eigen risico. 

 Houding

                SPELERS ZIJN AMBASSADEURS VAN FC EKEREN

 •  We komen om te training! Niet om te spelen!
 • Een jeugdspeler speelt om te winnen maar leert ook om te verliezen.
 • Een sportieve houding tijdens de wedstrijden wordt geëist.
 •  We benaderen elkaar ten allen tijde op een positieve manier: binnen een teamsport is dat zeer belangrijk (“goed gedaan” werkt honderd keer beter dan “slecht gedaan”).
 • Ruziën, pesten, andermans spullen beschadigen zijn uit den boze.
 • Begroet je trainer en afgevaardigde met een handdruk.
 •  We blijven altijd sportief en beleefd tegen de trainer, afgevaardigden, medespelers, scheidsrechter en tegenstrever.Verbaal en fysiek geweld is een aanleiding tot een sanctie.
 • Bij niet naleving van vermelde regels kunnen sancties worden toegepast.
 • Kunnen leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de club: racistische uitspraken, diefstal en druggebruik.

 

 Verwachtingen tegenover de ouders

 • Een positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw kind. Steun uw kind bij tegenslagen en teleurstellingen.
 • Rustig en sportief gedrag tijdens de wedstrijden.
 • Bij herhaaldelijk negatief gedrag tegenover scheidsrechter, spelers of trainer wordt de speler van betreffende ouder van het veld gehaald. Keeper mag blijven staan doch wordt de volgende wedstrijd reserve gezet.
 • Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten.
 • Coaching tijdens de wedstrijd gebeurt enkel door de trainer.
 • Spreek bij problemen de juiste persoon aan op de juiste plaats. Voor sportieve problemen spreekt u de trainer of jeugdcoördinator aan. Voor extra-sportieve problemen kan u terecht bij de ploegafgevaardigde.
 • Er wordt gevraagd dat de ouders een paar keer per jaar meehelpen bij activiteiten van de jeugd.
 • In onze kantine (en alle andere kantines)  geldt er een algemeen rookverbod.
 • Tijdens de trainingen moeten de spelers voorzien zijn van voetbalschoenen, beenbeschermers en sportkledij. Als de koude nadert moet u zeker zorgen voor aangepaste warme kledij: lange broek, handschoenen, muts, regenjas, .
 • Bij wedstrijden moeten de spelers voorzien zijn van een training, voetbalschoenen, beenbeschermers en wasgerief.
 • Iedere speler is VERPLICHT om na een training en wedstrijd te douchen.
 • In de kleedkamer mogen enkel de spelers, trainer en afgevaardigde aanwezig zijn.
 • Wanneer uw kind aangesloten is bij onze club, verbindt de ouder er zich toe zijn kind aan de trainer over te laten. Dit wil zeggen dat enkel en alleen de trainer en jeugdcoördinatoren beslissen waar en in welke ploeg uw kind speelt!
 • Ouders brengen hun kinderen en wachten op de trainer. Dit om te voorkomen dat ouders reeds wegrijden en de speler alleen achterblijft als het geen training is.

 De Trainingen

 

De trainingen bestaan uit een waaier van kennis en vaardigheden.

Er word getracht de visie van VFV (Vlaamse federale voetbalbond) zo dicht mogelijk te benaderen.

Verwacht niet dat uw zoon of dochter dit allemaal direct zal oppikken. 

Het begin van het seizoen tot de winterstop wordt aanzien als de inloopperiode: hoe wordt er getraind, verschillende oefeningen, spelen van eerste wedstrijden, winnen, verliezen …

 

Na de winterstop wordt er meer in detail gegaan om de kennis en vaardigheden uit te breiden.

U7-U21 zit in de individuele opleidingsfase. 

Ze leren hier:

 • basics: basistechnieken en basistactieken
 • teamtactics: het functioneren in teamverband

Dit volgens een wedstrijdgerichte methodistische opbouw waar leeftijdskarakter en het vaardigheidsniveau van belang zijn.

 

 De wedstrijden

 

 

Wedstrijdschema en afgelastingen.

 

Er is steeds een mogelijkheid dat deze nog wijzigen voor het tijdens het seizoen. 

Mogelijk kunnen wedstrijden aangepast worden of wegens forfaits niet doorgaan.

Dit verneemt u via uw trainer/afgevaardigden of via de website van FC Ekeren.

Toch is enkel de website van de KBVB de officiële Site die voor de juiste informatie zorgt.

Advies is om dit regelmatig na te kijken op de site van de KBVB.

 

Voor afgelastingen  = http://www.belgianfootball.be/nl/afgelastingen

Voor wedstrijden (bij deze link vul je gewoon het stamnummer in "9306" en kies je ploeg) = http://www.belgianfootball.be/nl/kampioenschappen-uitslagen-rangschikkingen-en-kalenders-0

 

Het Sportieve jeugdbeleid 

 

 

De club heeft volgende doelen en uitgangspunten:

 • Naast het engagement van de speler, rekenen wij ook op het engagement van de ouders om het kind te ondersteunen zijn of haar ambities mee te helpen verwezenlijken.
 • Bij de pedagogische vorming zullen de jeugdtrainers vooral teamgeest, mentale sterkte en morele waarden uitbouwen waarbij discipline als de noodzakelijke bouwsteen zal worden aangewend.
 • Jeugdspelers moeten steeds optimale kansen krijgen om met hun eigen kwaliteiten en de juiste intrinsieke motivatie de voetbalsport te beoefenen.
 • Jeugdvoetbal wordt voornamelijk gespeeld in de geest van solidariteit en vriendschap. Plezier ervaren in het spel primeert daarom op het “moeten winnen” van wedstrijden.
 • Binnen de club vinden wij een open communicatie zeer belangrijk: er kan steeds op een constructieve manier met de trainers en jeugdcoördinatoren een dialoog gevoerd worden.

 Het Feestcomitee 

 

Een club hangt voor vele aspecten af van de goodwill van vrijwilligers. Ook de vele activiteiten, ten gunste van jullie kinderen, vragen veel werk.

 

Daarom starten we dit jaar met een “feestcomitétje”!

 

Deze groep zal instaan voor het bedenken, uitwerken en ondersteunen van allerlei uiteenlopende activiteiten. 

Bv. Sintfeest, Carnaval, Halloween…maar ook helpende handen bij BBQ’s, verkoop in de kantine…

 

Steeds op vrijwillige basis!

Indien je dit initiatief een warm hart toedraagt en de club hier in wenst bij te staan kan je je opgeven bij de voorzitter van dit comité:

Eddy Van Rompaey 

0498437113 

E-mail :  eddyvanrompaey@outlook.com

 

 WIJ HEBBEN U NODIG!


 

 Ongevallenverzekering

 

  

Worden eveneens vergoed de ongevallen die zich voordoen op de kortste weg van de woonplaats naar de plaats van de organisatie en omgekeerd, doch enkel indien de weg afgelegd wordt in de kortst mogelijke tijd, rekening houdend, met het gebruikte vervoermiddel (brom- of motorfiets van meer dan 50cc uitgesloten), en voor zover u geen vergoeding bekomt van een aansprakelijke derde of verzekeraar.

  

 

TRAINERS EN SPORTTASSEN

 

Deze zijn te koop via de club.


Kostprijs: 

 • 35 euro voor een trainingspak = inbegrepen in het lidgeld
 • 15 euro voor een sporttas

 

Meer info te bekomen in de kantine of bij medewerkers van FC Ekeren.