Lidgelden

 

De aansluiting bij de voetbalbond (KBVB) kan pas gebeuren vanaf de effectieve leeftijd van 5 jaar. Hierdoor is de speler verzekerd tegen ongevallen. De ouders dienen bij aansluiting een formulier te ondertekenen dat wordt afgegeven aan een Bestuurslid.

 

Het lidgeld voor aansluiting van 1 seizoen bij onze club bedraagt (afhankelijk de leeftijd) 150,00 € tot en met 300,00 € per speler. Voor verschillende kinderen uit éénzelfde gezin wordt een extra korting gegeven op het lidgeld van 20,00 € vanaf het tweede kind.

 

De lidgelden dienen per overschrijving betaald te worden op een rekeningnummer, die men kan krijgen als de trainer beslist om uw dochter of zoon aan te sluiten, en met vermelding van de naam van de speler en de leeftijdscategorie.

 

Het lidgeld houdt meer in dan de verzekering van de speler:

  • Aansluiting bij KBVB
  • Verzekering
  • Vergoeding infrastructuur: elektriciteit, verwarming, water, onderhoud.
  • Kledij (voor alle ploegen): trainingspak
  • Wedstrijduitrusting.

 

Wedstrijduitrusting

 

De club stelt voor de wedstrijden de uitrusting (truitje, kousen en broekje) ter beschikking. Scheenbeschermers en douchegerief moeten de spelers zelf meebrengen.

 

Afspraken rond wedstrijden en trainingen

 

De spelers die een wedstrijd moeten spelen, zullen schriftelijk / mondeling worden verwittigd door de trainer of ploegverantwoordelijke op training of bij afwezigheid telefonisch.

 

Voor een thuiswedstrijd komen de spelers samen in de kleedkamer 45' of 60' vóór aanvang van de wedstrijd. Dit wordt bepaald door de trainer. Voor een uitwedstrijd wordt meestal verzameld op de club om dan in groep de verplaatsing te maken. Het tijdstip van samenkomst is afhankelijk van de afstand die de verplaatsing in beslag zal nemen.

 

Indien men door een gegronde reden (ziekte, kwetsuur, school, vakantie) niet op een training of wedstrijd aanwezig kan zijn, moet men ALTIJD zo spoedig mogelijk de trainer op de hoogte brengen. Respect moet van beide partijen komen...

 

Het is voor iedere speler verplicht om na elke wedstrijd en wenselijk na elke training een douche te nemen. Het spreekt voor zich dat zowel bij trainingen, als bij thuis- en uitwedstrijden de kleedkamers op een normale manier worden gebruikt en achtergelaten.